Informatie
over Zuiddag

Zuiddag is een project die mensen helpen in
ontwikkelingslanden. Deze keer ging het project over Peru, ze willen daar de
mensen helpen hun koffieplantages te verbeteren. Duizenden jongeren doen mee
aan dit project mee en helpen voor 1 dag in een bedrijf/instelling naar keuze. Deze
instelling betaalt dan 40,00 euro. Dit bedrag komt op de rekening van de
Zuiddag zodat het dan naar het project kan gaan.

De werkdag

Om half 8 mocht ik beginnen. Ik ben
een paar minuutjes vroeger gegaan omdat ik uitleg ging krijgen over wat me te
doen stond. Eerst ben ik bij meester Gino geweest, daar heb ik verteld wie ik
ben, wat ik hier doe. Toen ik vertelde over Peru moesten de leerlingen hun
atlas nemen en vertellen waar Peru ligt in de wereld. Toen heeft meester Gino
mij gezegd dat ik tot aan de middag bij juffrouw Lieve, dit is de leerkracht van
het 2de kleuterklas, helpen. Een leerling heeft mij naar juffrouw
Lieve gebracht. Er was ook nog een stagiaire bij juffrouw Lieve. De kindjes
mochten kiezen wat ze wouden doen: kleuren, met de poppen spelen, een lantaarn
maken …

Voor de speeltijd mochten ze hun
koek/fruit opeten en hun drankje opdrinken dat ze mee hadden gekregen van
thuis. Er was ook een kindje jarig en hij had cakepops mee. We hebben voor hem
gezongen en dan mochten ze buiten spelen.
Na de speeltijd waren andere kindjes aan de beurt die een lantaarn mochten
maken en de rest mocht vrij spelen. Toen was het tijd om te gaan eten en ik
mocht helpen opscheppen, eten uitdelen, kindjes helpen met hun bordje leeg te
eten.

Daarna heb ik geholpen met de
afwas, tijdens de afwas waren ze de stoelen op de tafels te zetten en door de
schok zijn de kommetjes op de grond gevallen. Dus heb ik geholpen met dit op te
ruimen.

Daarna mocht ik op de speelplaats
helpen met toezicht. Na de speeltijd mocht ik helpen bij meester Gino, dit is
de leerkracht van het 6de leerjaar, en juffrouw Wendy, dit is de
leerkracht van het 5de leerjaar. De leerlingen van het 5de
en het 6de zaten samen. Ze werden in 2 groepen verdeeld de ene groep
mocht verder werken aan hun project dat ze maakten over bosklas en de ander
groep mocht een magazine maken in een bepaald programma. Iedereen maakte 1 blad
over de bosklas en zo maakte ze samen een magazine, die ze dan naar de ouders
stuurden. Ik hielp de leerlingen als ze
vragen hadden of als iets niet goed lukte. Toen was het speeltijd en ik ben
samen met juffrouw Wendy naar een lokaal geweest waar er anderen leerkrachten
waren en daar hebben we wat gebabbeld.

Na de speeltijd mocht ik helpen met
de projecten van de andere groep. Ik heb ze vragen gesteld waarom ze gekozen
hebben voor dat project of ze bosklas leuk vonden. De tijd ging snel want ze
moesten alles opruimen en zich klaarmaken om naar huis te gaan. Om half 4 was
mijn werkdag gedaan en heb ik mijn fiche afgegeven aan de directeur ik heb hem
verteld over mijn dag en dan mocht ik naar huis gaan.